Bespovratne potpore za digitalizaciju

Pozivom se osigurava podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP), a koji ispunjava sljedeće uvjete:

-minimalno 3 zaposlena na puno radno vrijeme u 2021. g. pozitivan EBITDA ili iskazana dobit prema DOH obrascima u 2021.g.

-poslovni prihodi u 2021.g. iznose minimalno 100% vrijednosti projekta

-Iznos bespovratnih sredstava i intenzitet financiranja

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)

najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Koje su prihvatljive aktivnosti projekta?

izrada/ razvoj/ nabava digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/poslovnih procesa i proizvodnje implementacija, prilagodba, integracija digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji i jačanju digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku