Ciljana znanstvena istraživanja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 

(referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04) 

Svrha natječaja 

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.  

Posebni ciljevi Poziva:  

 1. Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća, 
 1. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, 
 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. 

Prihvatljivi korisnici 

– MSP ili veliki poduzetnik ili istraživačka organizacija (privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti) 

– Oni koji temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu, sklopljenog na razini konzorcija, čine partnerstvo u kojem uz prijavitelja sudjeluje najmanje jedan, a najviše tri partnera. Pritom medu prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija 

Prihvatljivi partneri: 

Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici; istraživačka organizacija– privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi 

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4, koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. 

 1. Istraživanje (TRL 1-4): Temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada 
 1. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva: Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja, rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva 
 1. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: Pretraga patenata, validacija ideje, ostale aktivnosti 
 1. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima: relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta, kao i događaja za pronalaženje suradnika 
 1. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost 
 1. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja) 
 1. Administrativno vođenje projekta 

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća: 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta. 

1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja 

  

2. Potpore za inovacije za MSP-ove 

3. Potpore male vrijednosti (de minimis) 

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije: 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta. 

Vrijednost potpore 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR 

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 1.500.000,00 EUR 

Intenzitet potpore 

1. Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore, te ovisno o veličini poslovnog subjekta, a kreću se 50-100% prihvatljivih troškova. 

2. Znanstvene organizacije u ulozi prijavitelja ili partnera – intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: od 24. travnja do 31. kolovoza 2023. godine. 

„Ciljana znanstvena istraživanja“ 

(referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04) 

Svrha natječaja 

Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.  

Posebni ciljevi Poziva:  

 1. Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća, 
 1. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, 
 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. 

Prihvatljivi korisnici 

– MSP ili veliki poduzetnik ili istraživačka organizacija (privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti) 

– Oni koji temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu, sklopljenog na razini konzorcija, čine partnerstvo u kojem uz prijavitelja sudjeluje najmanje jedan, a najviše tri partnera. Pritom medu prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija 

Prihvatljivi partneri: 

Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici; istraživačka organizacija– privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi 

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 1-4, koje se mogu pretežno svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. 

 1. Istraživanje (TRL 1-4): Temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada 
 1. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva: Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja, rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva 
 1. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: Pretraga patenata, validacija ideje, ostale aktivnosti 
 1. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima: relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta, kao i događaja za pronalaženje suradnika 
 1. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost 
 1. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja) 
 1. Administrativno vođenje projekta 

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća: 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta. 

1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja 

  

2. Potpore za inovacije za MSP-ove 

3. Potpore male vrijednosti (de minimis) 

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije: 

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta. 

Vrijednost potpore 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR 

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 1.500.000,00 EUR 

Intenzitet potpore 

1. Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore, te ovisno o veličini poslovnog subjekta, a kreću se 50-100% prihvatljivih troškova. 

2. Znanstvene organizacije u ulozi prijavitelja ili partnera – intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: od 24. travnja do 31. kolovoza 2023. godine.