Do milijun eura potpore za poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dječji vrtići i dobrovoljna vatrogasna društva moći će se prijaviti za građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica, društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, dječjih vrtića i vatrogasnih domova.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša do 1.000.000 EUR.

Za jedinice lokalne samouprave koje se razvrstavaju u I., II., III. i IV. skupinu intenzitet javne potpore iznosi 100%, u V. i VI. skupini 90%, a za one u VII. I VIII. Skupini 80%.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.