Dokazivanje inovativnog koncepta POC

PREDMET POZIVA:

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

PRIJAVITELJ MORA DOKAZATI DA…

zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu

I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014; ili

je istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja…

Prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano u Uputama.

Potpora se ne može dodijeliti:

udrugama ili dobrotvornim organizacijama te paušalnim obrtima prijavitelju/partneru koji nema poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 12 mjeseci.

Grupa A):

1.           Izrada prototipa

2.           Demonstracija tehničke izvedivosti

Grupa B):

1.           Analiza tržišta

2.           Izrada studije izvedivosti

3.           Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

4.           Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Grupa C):

1. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati aktivnosti iz Grupe C.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA I INTENZITET POTPORE

Ukupna bespovratna sredstva: 36.165.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

INTENZITET POTPORE KOJA SE DODJELJUJE PRIJAVITELJIMA I PARTNERIMA

•             Organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) – 100%

•             Mikro, malim i srednjim poduzećima:

A)           Potpore za istraživanje i razvoj – mikro i mala poduzeća 70%, srednja 60%

B)           Potpore za inovacije za MSP-ove – mikro, mala i srednja poduzeća 50% Intenzitet potpore koja se dodjeljuje Partnerima koji ne zadovoljavaju definiciju

OIŠZ:

  1. Potpore za istraživanje i razvoj – mikro i mala poduzeća 70%, srednja 60%

Podnošenje projektnih prijedloga

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.09.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2022.