e-Savjetovanja – Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“

Predmet Natječaja: je dodjela potpore temeljem Uredbe (EU) 2020/872 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204/1, 26.6.2020., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/872) te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  („Narodne novine“ 91/2019 i 37/2020, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Svrha Natječaja: dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i  koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti sljedeće uvjete:

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 6. studenoga 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 180.000.000,00 HRK

Visina potporenajviši iznos potpore za poljoprivrednike iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Datum objave Natječaja: 26.10.2020. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva: od 30.10.2020. godine od 00:00 sati  do 06.11.2020. godine do 12:00 sati.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!