e-Savjetovanje- Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Predmet poziva:

Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Cilj poziva:

Poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.

Financijska alokacija:

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 kuna.

Najniži dopušteni iznos: 350.000,00 kuna,

Najviši dopušteni iznos: 20.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljiva.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Neprihvatljive projektne aktivnosti:

Aktivnosti koje nisu navedene kao prihvatljive i/ili aktivnosti koje nisu neposredno povezane s navedenim prihvatljivim aktivnostima te aktivnosti koje ne pridonose ostvarivanju IP 4b i SC 4bI. Primjerice:

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 10. rujna 2020. godine, dok je dostava projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 10. kolovoza 2020. godine.

Objava poziva planirana je tijekom lipnja 2020. godine.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!