Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu izdala smjernice za siguran povratak na posao

Države EU-a planiraju ili već provode strategije postupnog popuštanja epidemioloških mjera vezanih uz krizu uzrokovanu virusom COVID-19. Uslijed popuštanja mjera mnogim poduzetnicima se nameće pitanje kako osigurati zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) prepoznala je važnost sigurne radne okoline te je u tu svrhu izdala smjernice za siguran povratak na posao. EU-OSHA izradila je smjernice u suradnji s Europskom komisijom, uz sudjelovanje trostranog Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu i Odbora viših inspektora rada. Smjernice obuhvaćaju nekoliko područja:

Više o smjernicama za siguran povratak na posao možete pročitati na:
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers

Izvor: Europska komisija