Europski socijalni fond plus: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

Predmet PDP-a

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Opći cilj PDP-a je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični ciljevi PDP-a:

Objava poziva: 20. svibnja 2024.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.5.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.7.2024.

Trajanje projekta: 24do 36 mjeseci

Financijska alokacija

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u sklopu ovog Poziva su 20.000.000,00 €.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu: 100.000,00 €

Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu:  300.000,00 €.

Prihvatljivi prijavitelji:

Formiranje Partnerstva i prihvatljivi Partneri

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu.

Partnerstvo se obvezno sastoji od sljedećih pravnih subjekata:

Osim navedenog obveznog partnerstva, Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu s drugim pravnim osobama. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

Prihvatljive aktivnosti

AKTIVNOST 1 : unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i učenicima

Prijavitelj je obvezan odabrati minimalno 2 od 3 ponuđene aktivnosti:

AKTIVNOST 2: Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih institucija, znanstvenih instituta i/ili visokih učilišta u popularizaciji znanosti među djecom i učenicima

Obje aktivnosti su obvezne:

AKTIVNOST 3: Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca i učenici

Prijavitelj obvezno odabire isključivo jednu od dvije ponuđene aktivnosti:

AKTIVNOST 4: Promocija STEM područja na javnim mjestima

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive vrste troškova

Projektni prijedlozi mogu sadržavati sljedeće prihvatljive vrste troškova:

  1. izravni troškovi osoblja
  2. ostali troškovi projekta
  3. ostali izravni troškovi (troškovi putovanja, troškovi sudjelovanja ciljne skupine u projektnim aktivnostima, komunikacija i vidljivost, troškovi vanjskih usluga, troškovi nabave…)
  4. neizravni troškovi

Ostali prihvatljivi troškovi projekta izračunavaju se primjenom paušalne stope od 40% izravnih troškova osoblja.

Nazovite nas: 01/203 5001