Javni poziv FZOEU: Zelena strana ulice

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024)

PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U SVRHU JAČANJA OTPORNOSTI URBANIH SREDINA

CILJ javnog poziva: provedbom mjera doprinijeti povećanju otpornosti lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske

Predmet javnog poziva: sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama

UVJET ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA

• Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (obveza za županije i velike gradove)

• Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) – inicijativa pod nazivom „Povelja gradonačelnika o klimi i energiji”

Prijavitelji:

Sufinanciranje: max udio Fonda 80%, ali ne više od 350.000 €

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

– projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini i projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama (npr. učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.)

Neprihvatljivi troškovi:

PROVEDBA PROJEKATA: Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje danom objave javnog poziva, a završava 30 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu

Poziv je otvoren od 28.03.2024. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije 31.12.2024

Više informacija i provjera prihvatljivosti na broj: 01/ 203 5001