Godišnji planovi upravljanja imovinom za jedinice lokalne samouprave

Izrada Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu jedinice lokalne samouprave obveza je svake općine, grada i županije, i dio je redovitih provjera državne revizije. Po analogiji zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), rok za izradu planova za 2024. godinu je do kraja studenog 2023. godine. 

Uz Strategiju upravljanja imovinom, Godišnji plan upravljanja imovinom je dokument koji svaka odgovorna JLP(R)S mora posjedovati i to ne samo radi zakonske obveze, nego i kao stvarno potreban dokument kojim se sustavno i planski utvrđuju svi ključni elementi o najvrjednijem resursu neke JLP(R)S– njenoj imovini.

Tvrtka BDC d.o.o. za poslovno savjetovanje i strateško planiranje pruža usluge izrade Godišnjih planova i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu JLP(R)S. Cijeneći povjerenje svojih klijenata, izradi strateških dokumenata pristupamo na inkluzivnosti i participativnosti, pažljivo implementirajući elemente zacrtane iz dokumenata višeg reda i uvijek s ciljem postizanja optimizacije troškova tj. maksimiziranja funkcionalnih i financijskih učinaka, u konkretnom slučaju od imovine. 

Obratite nam se s povjerenjem ukoliko je vašoj JLP(R)S potrebna brza i učinkovita izrada Godišnjeg plana upravljanja imovinomStrategije upravljanja imovinom ili drugih strateških i inih dokumenata, relevantnih za uspješno obavljanje funkcija JLP(R)S.