Indikativni plan objave Poziva za JLP(R)S-ove, organizacije i ustanove

Iz Programa “Konkurentnost i kohezija”:

Indikativni datum za Pozive predviđene za razvoj otoka u okviru Integriranog teritorijalnog programa: 15.9.2023.

Za više informacija obratite nam se na bdc@bdc.hr