Inovacije u S3 područjima

Predmet: Ulaganja u provedbu novih rješenja- inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u investiciju procesa i organizaciju poslovanja .

Svrha Poziva: podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jednom ili više S3 tematskih područja.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi troškovi:

A) Regionalne potpore za ulaganje:

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije:

C) Potpore male vrijednosti:

Maksimalno mogu iznositi 10% ukupne vrijednosti projekta i ne smiju premašiti 750.000,00 kn

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000 kuna. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000 kuna bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.-.2020

Vrste i intenzitet potpore:

Indikativni datum objave Poziva: 15.7.2019.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!