Interreg program Slovenija – Hrvatska: otvoreni poziv za “male projekte”

Otvoreni poziv za „male projekte“, Prioritet 3 “Dostupna i povezana regija

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za male projekte u okviru Interreg programa Slovenija- Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027. objavljuje se 17. 11. 2023.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, pri čemu je početak prijava moguć od dana objave poziva, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijava za Prioritet 3, Specifični cilj 6.3 „Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“ je 31. 01. 2024.

Prihvatljivi podnositelji: tijela javne vlasti i njihove organizacije i ustanove, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, ostale javne ustanove i organizacije.

Programsko područje za Hrvatsku: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija te Karlovačka županija

Budžet za Specifični cilj 6.3:  720.555,00 € sufinanciranja iz ERDF-a.

Stopa sufinanciranja EU: 80% 

Prijava: elektronička prijava putem JEMS sustava.

Jezik prijave: dvojezično, hrvatski i slovenski.

Trajanje projekata: maksimalno 12 mjeseci (jedno izvještajno razdoblje bez predujma).

Broj partnera: minimalno po jedan partner iz svake države; maksimalno 4 partnera ukupno  

Definirana su dva tipa projekata (Tip 1 i Tip 2):

Tip 1: Projekti prekogranične suradnje

Ovi projekti se odnose na manje događaje koji uključuju specifične ciljane skupine a koji obuhvaćaju:

Maksimalni iznos ERDF sufinanciranja po projektu Tipa 1: 16.000,00 EUR (128,00 EUR po sudioniku)

Tip 2: Projekti izgradnje međusobnog povjerenja

Ovi projekti se odnose na veća događanja koja imaju utjecaj na stanovništvo prekograničnog područja, a obuhvaćaju:

Maksimalni iznos ERDF sufinanciranja po projektu Tipa 2: 24.800,00 EUR („lump sum“).