Interreg VI-A IPA CBC program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora  za razdoblje 2021.-2027. objavljen je 3. svibnja 2023. i bit će otvoren do 28. srpnja 2023.

Kriteriji prihvatljivosti

Da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva, prijavitelj/partner mora ispunjavati sve sljedeće kriterije:

Prihvatljivi podnositelji: tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna i lokalna) i njihove organizacije i ustanove, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, profitna pravna osoba prihvatljiva je samo ako je u 100% vlasništvu države, jedinice regionalne / lokalne samouprave ili organizacije civilnog društva

Partnerstvo:

Ujveti za sudjelovanje u projektu:

Programsko područje za Hrvatsku: Požeško – slavonska županija, Brodsko – posavska županija, Vukovarsko – srijemska županija, Sisačko – moslavačka županija, Bjelovarsko – bilogorska županija, Karlovačka županija, Zagrebačka županija, Ličko – senjska županija, Zadarska županija, Šibensko – kninska županija, Splitsko – dalmatinska županija, Dubrovačko – neretvanska županija

Programsko područje za Bosnu i Hercegovinu: Brčko distrikt i 109 jedinica lokalne samouprave

Programsko područje za Crnu Goru: Nikšić, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Zeta, Tuzi, Podgorica, Danilovgrad, Cetinje

Prihvatljivi troškovi: Troškovi osoblja, troškovi ureda i administracije, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga, troškovi opreme, troškovi infrastrukture i radova.

Stopa sufinanciranja EU: 85%

Stopa predfinanciranja: 25% od ukupnog budžeta projekta

Povrativi troškovi pripreme projekta: 8.000,00 EUR

Povrativi troškovi „zatvaranja“ projekta: 4.000,00 EU

Prijava: putem Joint Electronic Monitoring System (JEMS)

Jezik: Službeni jezik programa je engleski jezik: prijava mora bii napisana na engleskom jeziku

Rok za podnošenje prijava: 28.7.2023.

Prioritetna os 1, Specifični cilj 1.1.

Istraživanje i inovacije

Budžet za Prioritetnu os 1, SC 1.1.: 5.416.000,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 1.500.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritetna os 2, Specifični cilj 2.1.

Energetska učinkovitost

Budžet za Prioritetnu os 2, SC 2.1.: 5.751.250,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 500.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 2.000.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritetna os 2, Specifični cilj 2.4.

Prilagodba klimatskim promjenama

Budžet za Prioritetnu os 2, SC 2.4.: 9.202.000,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 500.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 2.500.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritetna os 2, Specifični cilj 2.6.

Kružna ekonomija

Budžet za Prioritetnu os 2, SC 2.6. : 5.751.250,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 500.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 2.000.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritetna os 3  , Specifični cilj 4.5.

Zdravlje

Budžet za Prioritetnu os 3, SC 4.5. : 7.700.000,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 2.000.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritetna os 4  , Specifični cilj 4.6.

Turizam i kultura

Budžet za Prioritetnu os 4, SC 4.6.: 7.274.800,00  € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 2.000.000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti: