Ulaganja – Korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj ove intervencije je povećati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO
  2. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Prihvatljivi troškovi

  1. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  2. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Načela kriterija odabira

Intenzitet potpore (%)

65%, a može se uvećati 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Visina potpore

od 15.000 EUR do 300.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR)

30.000.000,00

Raspisivanje natječaja očekuje se u IV. kvartalu 2023. godine.