Potpora malim poljoprivrednicima

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje:

Prihvatljivi troškovi:

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 EUR

Raspisivanje natječaja očekuje se u IV. kvartalu 2023. godine.