Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Predmet Poziva: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog  biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće koje je registrirano najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti:

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po prijavitelju:

Intenzitet javne potpore: 45-80 %

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 7. siječnja 2020. godine.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!