Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

(referentni broj: C3.1.R1-I2.01)

– otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

  1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

  1. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 302.608.000,00 EUR (2.280.000.000,00 HRK).

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 

  1. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta, a istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. U svakom slučaju, razdoblje provedbe može započeti najranije 1. veljače 2020., a mora završiti najkasnije do 30. lipnja 2026.

U razdoblju provedbe projekta DO dana izdavanja Suglasnosti MZO-a za financiranje je prihvatljiv isključivo izdatak vezan za aktivnost izrade projektno-tehničke dokumentacije, a u razdoblju provedbe OD dana izdavanja Suglasnosti MZO-a prihvatljivi su svi troškovi povezani sa projektnim aktivnostima, koji su Pozivom definirani kao prihvatljivi. Razdoblje prihvatljivosti izdataka traje 6 mjeseci nakon razdoblja provedbe projekta, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2026., ovisno što nastupi ranije.

  1. Prihvatljivost prijavitelja i partnera

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

Prijavitelj/partner mora dokazati da: 

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Partneri na projektu mogu biti: 

a) jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave  i/ili

b) Republika Hrvatska i/ili

c) javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada. 

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u građevinu/e jedne matične škole ili u građevinu/e jedne područne škole. S jednim prijaviteljem može se sklopiti jedan ili više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Uz prijavu na Poziv prijavitelj mora dostaviti:

1. Suglasnost MZO-a

2. Dokaze vlasništva

3. Glavni projekt

4. Troškovnik/e

5. Obrazac 4. – Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijava do 31. srpnja 2024. godine u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 7. kolovoza 2023. godine od 9:00 sati.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!