Izrada godišnjeg/polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa

U sklopu pravilne primjene zakonom propisanih akata sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, šaljemo Vam naše smjernice za izradu polugodišnjeg/godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa (PP) JLP(R)S-a.

Polugodišnje/Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu boljeg i ažurnijeg praćenja napretka provedbe mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata planiranih PP-om.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S-a se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja, a godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. To je zakonska obveza svih JLP(R)S-ova.

Izvješće se sastoji od tekstualnog (izvješće o napretku u provedbi mjera i doprinos ostvarenju javnih politika) i tabličnog dijela u kojima se opisuju i prikazuju postignuti rezultati u promatranom razdoblju nakon pregleda stanja u upravnom području.

Ova izvješća pridonose transparentnosti i učinkovitosti, te omogućuju istovremeno praćenje napretka planiranih aktivnosti i potiču efikasnost same lokalne i područne (regionalne) samouprave.