Javni poziv: Građenje reciklažnih dvorišta

Građenje reciklažnih dvorišta

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK , pri čemu je najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja može biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Izdaci povezani sa sljedećim kategorijama troškova smatraju se prihvatljivima: