Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). 

Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. 

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji,

Prihvatljivi projekti 

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima:

Prihvatljivi projektni prijedlozi su oni čija realizacija i prihvatljivi troškovi potiču ili pridonose podizanju kvalitete uvjeta (sportskih građevina) za provedbu sportskih aktivnosti i sufinanciranju po programskim područjima koji su u skladu s propisanim uvjetima ovog Javnog poziva.

Projektni prijedlog mora se odnositi isključivo na jedno programsko područje sukladno sportu, a kako bi se u fazi provjere prihvatljivosti prihvatljive aktivnosti mogle vezati za programsko područje koje je predmet prijave, sukladno definiranom ovim Uputama.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

Intenzitet potpore i iznosi

Svaki prijavitelj, može dostaviti najviše jedan (1) projektni prijedlog, izuzev Grada Zagreba koji može dostaviti tri (3) projektna prijedloga u tri (3) različita programska područja. 

U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora.

Projektni prijedlozi prijavljeni u posebno programsko područje ne vrednuju se. Broj projekata i iznos sufinanciranja, utvrđuje se ovisno o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu. Ministarstvo će financirati ili sufinancirati prijavljeni projektni prijedlog u posebnom programskom području ako ispunjava uvjete definirane Javnim pozivom, kao i ako sadržava dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta (administrativna provjera) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta (provjera prihvatljivosti) vodeći računa o definiranim izuzećima za outdorfitness/street workout ili vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo, u cjelokupno traženom iznosu do maksimalno 45.000,00 EUR.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Online prijava otvorena je od 8. studenoga 2023. zaključno sa 8. prosinca 2023. godine do 23:59 sati.