Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Program održivog razvoja lokalne zajednice“

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Razvojni prioriteti:

Prihvatljivi prijavitelji: 

Ukupan raspoloživi iznos planiranih sredstava: 80.000.000,00 HRK

Partnerstvo i prihvatljivi partneri:

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere

Partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na područje ulaganja.

Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 HRK
uključujući PDV (bez obzira na broj odobrenih projekata), a najmanji ukupni iznos koji se može odobriti iznosi 100.000,00 HRK.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta:

JLPS

Najviši udio Ministarstva Najniži udio korisnika
JLS
  • I. skupine

90%

10%

JLS
  • II. skupine

85%

15%

JLS
  • III. skupine

80%

20%

JLS
  • IV. skupine

75%

25%

JP(R)S
  • I. skupine

90%

10%

JP(R)S
  • II. skupine

80%

20%

JP(R)S
  • III i IV. skupine

50%

50%

Provedbeno razdoblje:

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje 1. siječanj 2020. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2021. godine uz uvjet da se odobrena sredstva mogu koristiti samo u 2020. godini.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

Neprihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive građevine iz područja:

Prihvatljivi troškovi:

Neprihvatljivi troškovi:

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!