Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (poziv najavljen za 31.03.2022.)

Natječaj „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA“ najavljen je za raspisivanje za prvi kvartal 2022. i namijenjen je poduzetnicima iz segmenta MSP. Ukupna alokacija poziva iznosi 380.000.000,00 kn, visina pojedinačne potpore treba biti u granicama od 760.000,00 do 5.320.000,00 kn, a maksimalno trajanje projekta je ograničeno na 2 godine.

Predmet poziva: 

Poticanje ulaganja neophodnih za komercijalizaciju rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije). Potiču se poslovne aktivnosti u svezi finalizaciju pripreme i pokretanje proizvodnje te  marketinško – prodajno – distribucijske aktivnosti.

Proizvod ili usluga koja se plasira treba biti rezultat usvojene inovacije, istraživanja i razvoja u novi proizvod na tržištu koji je tehnički potpuno razvijen i spreman za izlazak na tržište (zadovoljen kriterij „TRL 7-9“ – najmanje dokazana tehnologija u operativnom okruženju, do tehnologije spremne za komercijalizaciju).

Svrha (Cilj) poziva: 

Podržati zrele projekte (blizu izlaska na tržište) usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na inozemnim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća (MSP). Prijavitelji se prijavljuju pojedinačno (partnerske organizacije nisu prihvatljive).

Prihvatljive aktivnosti:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove
• Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

• Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja

• Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta

• Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (uz primjenu pravila za potpore male vrijednosti – de minimis)

• Priprema natječajne dokumentacije

• Upravljanje projektom

• Informiranje i vidljivost

• Revizija projekta.

Intenzitet potpore:  

Za navedene aktivnosti očekuje se da će intenzitet sufinanciranja iznositi najviše 50% prihvatljivih troškova, osim kod potpore de minimis koja neće prelaziti 75% prihvatljivih troškova.

Primjeri prihvatljivih troškova: 

Prilagodba razvijenog proizvoda ili usluge i priprema za lansiranje, troškovi dodatnih ispitivanja, razvoj, registracija ili nabava (kupnja) patenata, savjetodavne usluge, amortizacija troškova (za razdoblje trajanja projekta) za ulaganja u nekretnine, kapacitete, opremu i inventar, revizija studija, poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s krajnjim kupcem, priprema proizvodnje, ulaganja u nulte serije, operativne marketinške aktivnosti kod izlaska na međunarodna tržišta (za proizvode koji su lansirani na domaćem tržištu) kao što su: organizacija prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti, stjecanje prvih inozemnih kupaca,  (plaće, amortizacija, vanjske usluge isl.). Priprema projektne prijave, trošak upravljanja i provedbe projekta.

Ostalo:

Dodatna vrijednost nose projekti koji doprinose tzv. „zelenoj tranziciji“. Raspis poziva za dostavu ponuda očekuje se do kraja Q1 2022. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem „trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava“, do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 380.000.000,00 kuna (očekuje se prolazak 100-150 projekata i brzo, možda i trenutno zaključenje natječaja (tzv. „najbrži prst“).