Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini

  1. Cilj Poziva

Uz glavni cilj programa, zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, Program treba doprinijeti:

Program je podijeljen na 3 mjere:

2. Iznosi i intenziteti financiranja:

Za provedbu programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.654.455 EUR, a intenzitet potpore iznosi do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos sredstava za Mjeru A je 1.654.455 EUR, za Mjeru B je 400.000 EUR, a za Mjeru C je 600.000 EUR.

Najniži i najviši iznos potpore iznosi:

3. Razdoblje provedbe projekta:

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali u razdoblju od 1.1.2023. do 31.3.2024.godine.

4.  Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 56.1 – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Prihvatljivi su subjekti registrirani sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, NN 82/09, NN 75/12, NN 69/13).

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja.

Prihvatljivi su subjekti (agencije) upisani u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, NN 25/19, NN 98/19, NN 42/20, NN 70/21) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno Zakonu (NN 68/07, NN 88/10, NN 30/14, NN 152,14).

Prihvatljivi su subjekti malog gospodarstva (j.d.o.o., d.o.o., obrt, zadruga) koji imaju registriranu glavnu djelatnost prema NKD 50.10. – Pomorski i obalni prijevoz putnika.

Prihvatljivi su subjekti – postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje (NN 68/19).

5. Prihvatljive aktivnosti:

Mjera A:

Mjera B

Mjera C

6. Način podnošenja prijave:

Prijave se zaprimaju do 05. svibnja 2023. godine, a podnose se isključivo online putem portala eTurizam, a prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu e-Građani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.