Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja obrtnih sredstava.

Iznos kredita:

Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije. U pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda korisnika kredita.

Korisnici kredita:

Mikro, mali i srednji poduzetnici u sljedećim djelatnostima:

čija je poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 na način:

Namjena kredita:

Uvjeti i otplata zajma:

Kamatna stopa 0,00 % godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine

1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4 do 5 godina

Valuta kredita Kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR
Poček Do 12 mjesec
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
Način otplate Jednake tromjesečne ili šestomjesečne rate
Instrument osiguranja Jamstva HAMAG-BICRO-a ili polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike, a ovisno o porcjeni rizika mogu se koristiti i drugi instrumenti osiguranja
Rok i način korištenja Do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno
Rok važenja Do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.
Namjena Obrtna sredstva– 100% iznosa najma
Naknada za odobrenje zajma Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma

Podnositelji zahtjeva moraju napraviti registraciju i inicijalnu prijavu na FINA-in portal MJERE

Zahtjev za kredit, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se elektronski na adresu: msp-turizam@hbor.hr

Više o mjeri možete pročitati ovdje.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!