Najava natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1.

Najava natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1.

Natječaj je najavljen za četvrti kvartal 2021. godine

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti

Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi projekti

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: -usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu) -usluge u društvenim djelatnostima -intelektualne usluge

tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući : – ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi« ) – ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga« – hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Prihvatljivi troškovi

Visina potpore

Fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)