Otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga: Interreg SLO-HR

Interreg program Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027.

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za standardne projekte u okviru Interreg programa Slovenija- Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. bit će objavljen 24. ožujka 2023. godine.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva. To znači da prijavitelji mogu projektne prijave neprekidno podnositi od otvaranja poziva pa sve dok postoje dostupna sredstva.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava na Otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 je 24. svibnja 2023.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava na Otvoreni poziv za Prioritet 2 je 21. lipnja 2023.

Zajedno s otvorenim pozivom objavit će se sve relevantne smjernice i informacije.

U nastavku slijedi sažetak programskih prioriteta i indikativna lista aktivnosti.

Program suradnje  INTERREG VI-A Slovenija – Hrvatska

 Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija

Vodeća načela:

Prekogranična komunikacija i suradnja za prilagodbu klimi, prevenciju rizika od katastrofa i zaštitu biološke raznolikosti;

Promicanje rješenja temeljenih na prirodi, gdje ona mogu razumno zamijeniti standardna infrastrukturna rješenja;

Povećanje otpornosti ljudi, imovine i prirodnog okoliša na klimatske promjene i katastrofe;

Stvaranje održivih zajedničkih partnerstava za upravljanje rizicima na prekograničnom teritoriju;

Podrška interdisciplinarnim pristupima i integriranom planiranju za razvoj akcijskih planova i rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama i prevenciju katastrofa;

Jačanje participativnog procesa za postizanje sveobuhvatnih i multifunkcionalnih rješenja za staništa i vrste;

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevenciji rizika od katastrofa i otpornosti pristupom koji se temelji na ekosustavu.

Tipovi aktivnosti 1.: Jačanje pripravnosti na rizik i kapaciteta odaziva u prekograničnom području.

Indikativna lista aktivnosti:

Tipovi aktivnosti 2. : Jačanje otpornosti na klimatske promjene

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 2.7 Povećanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, smanjujući sve oblike zagađenja

Tipovi aktivnosti 1. Strateški planirana zelena infrastruktura za povećanje ekoloških i socio–ekonomskih koristi

Indikativna lista aktivnosti:

Tipovi aktivnosti 2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritet 2: Otporna i održiva regija

Vodeća načela

Poštivanje i očuvanje kulture, prirode, biološke raznolikosti i zdravlja stanovnika u svakoj aktivnosti koju provodimo;

Poticanje ekoloških i društvenih promjena dionika i posjetitelja u turizmu;

Podupiranje „sporog turizma“ povećanjem kvalitete rjeđih i autentičnih iskustava poticanjem rješenja održive mobilnosti, aktivnosti na otvorenom, organske hrane i eko -enoloških iskustava, korištenjem lokalnih proizvoda, učenjem kroz interaktivne aktivnosti temeljene na iskustvu i provedbom sličnih akcija;

Prilagodba turističkog sustava klimatskim promjenama i ozelenjivanje turističkih proizvoda i usluga;

Olakšavanje međusektorskog otvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog oporavka turizma, kulture i kreativnih industrija.

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Tipovi aktivnosti 1. Podrška održivom turizmu i zelenoj tranziciji javnih I privatnih organizacija kroz pilot i demonstracijske akcije, zajedničko učenje i podizanje svijesti turista i svih dionika u turizmu i kulturi

Indikativna lista aktivnosti:

Tipovi aktivnosti 2. Jačanje otpornosti i oporavka turizma i kulture razvojem i jačanjem zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda i usluga

Indikativna lista aktivnosti:

Interreg Specifični cilj 1 Pristupačna i povezana regija

Specifični cilj 6.2- Interreg Specifični cilj 1: Unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, s ciljem uklanjanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama

Vodeća načela:

Tematska područja:

Tipovi aktivnosti: Poboljšanje kvalitete i raznolikosti usluga te razvoj inovativnih rješenja u područjima zdravstva, socijalne uključenosti i socijalnih usluga, pristupačnosti i energetske učinkovitosti u pograničnim regijama prevladavanjem zakonskih i administrativnih prepreka.

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 6.3- Interreg Specifični cilj 1- Jačanje međusobnog povjerenja i potpora akcijama “od građana za građane”

Vodeća načela 

Tipovi aktivnosti: “od građana za građane ”projekti koji poboljšavaju kulturne i socijalne odnose, i potiču na aktivno uključivanje u zajednicu

Indikativna lista aktivnosti: