Natječaj za Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Svrha natječaja

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi troškovi

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju

Visina potpore

Intenzitet javne potpore