Natječaji 4.3.3. Šumska infrastruktura i 4.2.1. Male klaonice

NATJEČAJ 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

Natječaj je najavljen za 2. kvartal 2022. godine.

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici

1. jedinice lokalne samouprave

2. šumoposjednici

2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika

3. trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika

Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

sukladno Zakonu o šumama. 

Prihvatljivi troškovi

Vrijednost potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura.Visina potpore

Intenzitet javne potpore

Treba naglasiti da su informacije preuzete iz prošlih natječaja te da zbog toga može doći do određenih promjena u uvjetima natječaja.

NAJAVA NATJEČAJA 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda – male klaonice

Natječaj je trenutno u e-savjetovanju.

Zbog nedostatka malih klaonica primjerenih potrebama malih proizvođača ovaca i koza u pojedinim područjima države ponovno je razmotren prijedlog proizvođača za povećanje dozvoljenih kapaciteta na 30 uvjetnih grla tjedno.

U Hrvatskoj trenutno posluje ukupno 101 klaonica papkara i kopitara od kojih su njih 37 odobrene kao fleksibilne klaonice.

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u rangu mikro i malih poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro i mala poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

Izgradnja/rekonstrukcija malih klaonica s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

Opremanje

Kupnja strojeva i opreme povezanih s djelatnošću

Vrijednost potpore

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Intenzitet potpore

50 %