Objavljen je javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (referentni broj: KK.063.1.17)

Predmet poziva: 

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) otpada.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

Prihvatljivi prijavitelji: Mala, srednja i velika poduzeća.

Partnerstvo:

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK bez PDV-a, dok najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 7.500.000,00 HRK bez PDV-a.

Maksimalni stupanj (postotak) sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava KF-a ovisi o veličini poduzeća Prijavitelja:

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi troškovi:

Neprihvatljivi troškovi:                                

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. studenog 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!