Objavljen je javni poziv za sufinanciranje građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Predmet poziva: Temeljem ovog poziva potiče se izgradnja nove te planiranje rekonstrukcije postojeće športske infrastrukture na području Republike Hrvatske s ciljem promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za nekretninu u koja je u njihovom vlasništvu.

Partneri:

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivi partneri su:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 16.000.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK bez PDV-a.

Zatraženi iznos sufinanciranja ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Također, projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od osam skupina športskih građevina: atletska staza, športska dvorana za više športova, nogometno igralište, vanjska športska igrališta za više športova, teniski tereni i ostalo (outdoor fitnes/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.)

Prihvatljive Projektne prijave i aktivnosti:

Prihvatljive projektne prijave su prijave koje imaju:

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

Prihvatljivi troškovi:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem slanja prijave u pisanom obliku i na CD-u/USB-u na adresu Središnjeg državnog ureda za šport.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine do 16:00:00 sati.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203-5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!