Objavljen je Natječaj za Podmjeru 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Svrha: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave također u naselju do 5.000 stanovnika.

Visina potporeVisina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti: 

 

Prihvatljivi sektori su:

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!