Objavljen je Natječaj za Provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“- provedba tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Svrha natječaja:

Dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 60.000.000,00 kuna

Najniža vrijednost potpore: 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet javne potpore: 100% 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi troškovi:

Rok za podnošenje zahtjeva za potporuod 1. srpnja do 30. listopada 2020. godine

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!