Objavljen je Natječaj za „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

Cilj Poziva:

Cilj natječaja je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđivanjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi partneri:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Komponenta 1- aktivnosti centara za socijalnu skrb:

Komponenta 2- aktivnosti ostalih pružatelja socijalnih usluga:

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:

Komponenta 2:

Ostali prihvatljivi troškovi obračunavaju se prema fiksnoj stopi u visini 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

Planirano trajanje projekta je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iscrpljivanja raspoloživih sredstava, odnosno, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!