Objavljen je poziv “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Predmet poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivati će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Poduzetnici čiji se projekti odnose na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost i Hrana i bioekonomija.

 

Prihvatljivi partneri su: 

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 770.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti poduzetniku po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti poduzetniku po pojedinom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva iznosi 30.000.000,00 HRK.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti:

 

Prihvatljivi troškovi:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. 

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se

na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!