Objavljen natječaj za Provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Prihvatljivi prijavitelji:
Šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kn

Visina potpore: 5.000 EUR700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet javne potpore:
100%

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:od 1. lipnja do 25. rujna 2020. godine

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!