Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Radi ublažavanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om omogućilo korištenje povoljnijih sredstava financijskog instrumenta Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Cilj je otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranju tekućeg poslovanja kao što je priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR kojem je potrebno podnijeti zahtjev za kredit, a prihvatljivi korisnici u okviru ove kreditne linije su i vinari i vinogradari

Namjena kredita:

• financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)

• refinanciranje postojećih kredita nije moguće

• HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

Iznos kredita: od 190.000,00 HRK do 1.520.000,00 HRK

Rok korištenja: do 3 mjeseca

Kamatna stopa: 0,5% godišnje, fiksna

Instrumenti osiguranja: Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba

Rok otplate kredita:

Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca 2020. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!