OTVOREN POZIV! Zaželi – prevencija institucionalizacije

Otvoreni (trajni) poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) na program „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ u okviru fonda Europski socijalni fond plus, Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ objavljen je 21. kolovoza 2023. godine i bit će otvoren do 31. prosinca 2024. godine

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 11. rujna 2023.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštom.

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Ciljne skupine

Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)

Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Pokazatelji specifičnog cilja

Pokazatelj: Broj osoba kojima je pružena usluga potpore i podrške- u pokazatelj se ubrajaju osobe kojima je kroz projekt pružena usluga potpore i podrške u 1 mjesecu te su potvrdili da su primili 1 paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Propisana minimalna vrijednost: 36 osoba

Obavezna projektna aktivnost

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

 • Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za: organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr. i/ili održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/il zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Mjerljivi ishodi

Pružene mjesečne usluge potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kroz projekt

Prihvatljivi prijavitelj i/ ili partneri

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
 • Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Trajanje projekta

 • Najmanje 30 i najviše 36 mjeseci

Financijska alokacija

 • Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 EUR
 • ESF+ sufinanciranje (85%):  85.000.000,00 EUR
 • Nacionalno sufinanciranje (15%): 15.000.000,00 EUR

Sufinanciranje projekata

Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova. U okviru ovog PDP-a ne očekuje se sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Iznosi bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu:

Korisnicima se osigurava isplata predujma u iznosu do 40% ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava.