Otvorena dva nova natječaja za inovativne poduzetnike

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Prijave se podnose od 20.5.2022. od 11:00 h

 

Natječaj „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA“ otvoren je 1.4.2022., namijenjen je poduzetnicima iz segmenta MSP. Ukupna alokacija poziva iznosi 380.000.000,00 kn, a visina pojedinačne potpore treba biti u granicama od 760.000,00 do 5.320.000,00 kn, a maksimalno trajanje projekta je ograničeno na 2 godine.

Predmet poziva: 

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9 = Uspješno dokazana tehnologija – konkurentna proizvodnja)

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8 ).

Intenzitet potpore:  

Za navedene aktivnosti intenzitet će sufinanciranja iznositi najviše 50% prihvatljivih troškova, osim kod potpore de minimis koja neće prelaziti 75% prihvatljivih troškova.

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP

Prijave se podnose od 01.06.2022. od 11:00 h

Natječaj „BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA“ otvoren je 1.4.2022., namijenjen je inovativnim novoosnovanim poduzećima iz segmenta MSP. Ukupna alokacija poziva iznosi 141.700.000,00 kn, a visina pojedinačne potpore treba biti u granicama od 200.000,00 do 1.000.000,00 kn.

Predmet poziva:

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba u kategoriji MSP poduzetnika, a koji je osnovan najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga. Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore prihvatljivim prijaviteljima bit će do 85%.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!