Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00%u 2021. godini (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10        Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11        Proizvodnja pića

13        Proizvodnja tekstila

14        Proizvodnja odjeće

16        Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja

17        Proizvodnja papira i proizvoda od papira

18        Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

20        Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21        Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka

22        Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23        Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

24        Proizvodnja metala

25        Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

28         Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.

31         Proizvodnja namještaja

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva su:

ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (gradnja, rekonstrukcija, nabava strojeva i opreme, patenata, softvera i sl.)

postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca, vjetra i geotermalne energije te toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora troškovi energetskog pregleda poduzeća

troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije troškovi provedbe projekta te pripreme nabave usluge stručnog nadzora građenja

usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

Iznos bespovratnih sredstava i intenzitet financiranja

Ukupna bespovratna sredstva: 1.900.000.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 35.000.000,00 kn

Podnošenje projektnih prijedloga

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 09. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 19. 12. 2022.