Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva. 

Uvjeti prihvatljivosti korisnika 

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili  

b) proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. 

Fizičke i pravne osobe moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima. 

Korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana.  

Korisnik koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana. 

Uvjeti prihvatljivosti projekta 

Prihvatljivi troškovi 

Načela kriterija odabira

Intenzitet potpore (%) 

Visina potpore: od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR 

Alokacija (EUR): 60.000.000,00