Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja –IRI2

Predmet Poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik. Poduzeća čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi partneri:

Indikativni iznos financijske omotnice: 770.000.000,00 kuna

Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore iznosi 25.000.000,00 HRK.

Broj projektnih prijedloga: Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Broj pojedinih potpora koje mogu biti dodjeljene jednom prijavitelju nije ograničen.

Intenzitet potpora: 

A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja

ovisno o veličini poduzeća, podložnosti učinkovitoj suradnji i podložnosti opsežnom širenju znanja potpora raste.

B) Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru potpora za projekte istraživanja i razvoja:

1. Troškovi plaća osoblja

2. Neizravni troškovi

3. Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima

4. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje:

5. Trošak izrade studije izvedivosti

6. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu

7. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu,

Prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera (ako je primjenjivo) smatraju se izdaci nastali od datuma prijave projektnog prijedloga na predmetni Poziv do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, što ne može biti kasnije od 48 mjeseci od dana početka provedbe Projekta.

Indikativni datum objave Poziva: 14.06.2019.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!