Prilike za financiranje poduzetnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatska je za svoj Plan oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova. U fokusu Plana su mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije, osobito one koje se odnose na zelenu i digitalnu tranziciju i transformaciju.

U nastavku se izdvajaju najavljene prilike za financiranje poduzetnika:

1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj potpore je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Potporom se financiraju projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Iznos bespovratnih sredstava:
do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do  35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća.

Ukupna  alokacija: 1.900.000.000 kn.

2. Digitalizacija

a) Vaučeri za digitalizaciju

Cilj potpore je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne

transformacije.

Ukupna alokacija: 75.000.000 kn.

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:

b) Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj potpore je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje.

Potporom se financira nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja.

Iznos bespovratnih sredstava:
do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

Ukupna alokacija: 206.000.000 kn.

3. Komercijalizacija inovacija

Cilj potpore je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.

Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište.

Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu

Ukupna alokacija: 380.000.000 kn.

4.Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj potpore je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije.

Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8.

Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu

Ukupna alokacija za ovu potporu iznosi: 141.700.000 kn

SEKTOR TURIZMA

Nacionalni plan oporavka i otpornosti Hrvatske predviđa i jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, a planirani pozivi razrađuju se u nastavku:

a) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj potpore je poduprijeti razvoj turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća.

Ukupna alokacija potpore iznosi 1.020.000.000 kn.

b) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj potpore je podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja.

Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.

Ukupna alokacija potpore iznosi 50.000.000 kn.

c) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Cilj potpore odnosi se na uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.

Ukupna alokacija potpore iznosi 180.000.000 kn.