Programi prekogranične suradnje interreg vi-a Italija – Hrvatska 2021.-2027.

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Prihvatljivi podnositelji: tijela javne vlasti i neprofitni sektor: akademske i obrazovne institucije, istraživački centri, mala i srednja poduzeća, lučke uprave, prijevoznici i drugi.

Programsko područje: Karlovačka, Primorsko – goranska, Ličko – senjska, Zadarska, Šibensko – kninska, Splitsko – dalmatinska, Istarska i Dubrovačko – neretvanska županija

Projekti se nužno odvijaju u partnerstvu najmanje po jednog partnera s prihvatljivog prekograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Italije.

Projektni konzorcij:

Standardni projekti: min 3, a max 8 partnera Small scale projekti: min 2, a max 4 partnera

Iznos bespovratnih sredstava i intenzitet financiranja:

Stopa sufinanciranja: 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupna alokacija Prvog poziva: 80 milijuna €

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:

Standardni projekti: min 500.000,00 €; max 2.200.000,00 €

Small scale projekti: min 165.000,00 €; max 200.000,00 €

Trajanje projekata:

Standardni projekti: 24-30 mjeseci Small scale projekti: 12-18 mjeseci

Rok za prijavu projekata:

Standardni projekti: 20.3.2023. do 14h

„Small scale“ projekti: 28.2.2023. do 14h

Prijava projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system.

Prihvatljivost troškova prijave:

Do 17.000,00 € za „Standadne“ projekte Do 2.300,00 € za „Small scale“ projekte