Dom za starije osobe “Sveti Josip” Zagreb

O projektu

Nositelj projekta: Dom za starije osobe "Sveti Josip"

Partneri: Grad Zagreb

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 2.780.017,93 HRK

Boravak za 5

Naziv poziva: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, Europski fond za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., objavilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Cilj projekta: unaprjeđenje izvaninstitucijskih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju i opremanje 12 infrastrukturnih jedinica. Projektnim aktivnostima povećat će se broj pruženih izvaninstitucijskih usluga za 100 novih korisnika. Ciljna skupina projekta su starije osobe odnosno, vanjski korisnici Doma Sv. Josip. Pružanjem izvaninstitucijskih usluga starijim osobama zadovoljavaju se njihove životne potrebe čime se produljuje boravak starijih osoba u svojem domu i vlastitoj zajednici te doprinosi prevenciji institucionalizacije. Neizravnu korist od projekta imat će obitelji korisnika te opća i stručna javnost te ustanove za skrb o starijim osobama.

Projekt je prijavljen na Poziv pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza, unutar operativnog programa „Konkuretnost i kohezija“. Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb nositelj je Projekta, a partner je Grad Zagreb. Cilj projekta “Boravak za 5“ je unaprjeđenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju te opremanje 9 infrastrukturnih jedinica Doma Sv. Josip na lokaciji Bolnička 1

U sklopu projekta planirana je projektna konferencija s ciljem podizanja razine svijesti i znanja opće javnosti o pocesu deinstitucionalizacije.