Projekti izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara

Objavljen je nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja logističko-distributivnih centara (LDC) koji će biti financirani u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Svrha je poziva poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode sektora voća i povrća.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 610 milijuna kuna, a dodjeljuje se u dvije kategorije:

Prihvatljivi prijavitelji (LDC = projekt kao lokalna infrastruktura) su:

– jedinica/e područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JRS), ili

– trgovačko društvo osnovano od strane i u 100% vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Prihvatljivi prijavitelji (LDC = projekt proizvođačke organizacije i partnera) su:

  1. u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora, koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga u okviru koje će se provoditi projekt;
  2. u slučajevima:

Najviši iznos potpore po projektu:

Najviši mogući intenzitet potpore po projektu iznosi do 70% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: