Provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – tovno govedarstvo

Predmet Natječaja: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Svrha Natječaja: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovog Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00
HRK od čega:

Visina javne potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

Intenzitet javne potpore: do 50 %

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!