Prvi poziv za mali projekt EmBRACE

Enhancing MSEs Sustainable Growth And Competitiveness

Predmet poziva

EmBRACE je pilot projekt koji pruža financijsku potporu mikro i malim poduzetnicima u okviru Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. te unapređuje konkurentnost mikro i malih poduzeća (MSP) u pograničnom području.

Projekt je raspisan u sklopu Prioritetne osi 1 Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo za specifični cilj 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja.

Objava poziva: 18. lipnja 2024. godine

Rok za podnošenje projektnih prijava: 17. rujna 2024.godine

Trajanje projekta: 6 do 12 mjeseci

Financijska alokacija

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u sklopu ovog Poziva su : 3,000,000.00 EUR

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva :

Programsko područje

Programsko područje za Hrvatsku: Brodsko-posavska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija, Zagrebačka županija

Programsko područje za BiH: Brčko distrikt i 109 jedinica lokalne samouprave

Programsko područje za Crnu Goru: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Podgorica, Tuzi, Zeta

Formiranje Partnerstva

Suradnja partnera iz sve tri zemlje članice programskog područja bodovat će se s dodatnih 5 bodova.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti registrirani ili imati podružnicu koja djeluje u programskom području Programa suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i trebaju djelovati u Programskom području najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave za Mali projekt.

U slučaju da registrirano sjedište prijavitelja nije registrirano u prihvatljivom programskom području, već samo podružnica tvrtke, takva podružnica mora biti osnovana najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave za mali projekt EmBRACE.

Prihvatljive aktivnosti:

Tip malog projekta:

Opcija 1 i Opcija 2

  Ukupni prihvatljivi troškovi     (100%)EU sufinanciranje (do 85%)
  Opcija 1 (do 100.000 €)Minimum  20.000,00€  17.000,00€
Maksimum  100.000,00€  85.000,00€
Opcija 2 (više od 100.000€)Maksimum  235.294,00€  200.000,00€

Projekt funkcionira na temelju načela naknade, što znači da prijavitelji moraju unaprijed financirati svoje aktivnosti, a plaćeni iznosi se nadoknađuju nakon podnošenja i evaluacije izvješća o napretku projekta. Proces izvješćivanja ovisi o vrsti malog projekta.

Više o pozivu: https://cbchb.eu/cbc-cro-bih-mne/embrace/

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili prodaja@bdc.hr

Broj telefona: 01/203 5001.