Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija 2024

Obavijest: Početak zaprimanja projektnih prijava pomaknut je na dan 30. travnja 2024. (od 8:00h), a prijave će se moći podnositi do dana 1. srpnja 2024. godine (do 16:00h).

Svrha ovog Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu kao i razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga s ciljem unaprjeđenja kulturne i medijske raznolikosti i pluralizma.

Tko su prihvatljivi prijavitelji?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima. 

GRUPA A

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi 
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode  dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

GRUPA B

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice 
 • obrti
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trgovačka društva
 • ustanove u kulturi.

Prihvatljive djelatnosti:

ARHITEKTURA 71.11 Arhitektonske djelatnosti
DIZAJN74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
ELEKTRONIČKI MEDIJI60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.12 Internetski portali
FILM59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
FOTOGRAFIJA74.20 Fotografske djelatnosti
GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
IZDAVAŠTVO58.11 Izdavanje knjiga
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
47.61  Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaoni
VIDEOIGRE58.21 Izdavanje računalnih igara
60.01 Računalno programiranje
UMJETNOST90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenata

Prihvatljivi troškovi:

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

Grupa B

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI 

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

Iznos sredstava:

Ukupan raspoloživi iznos sredstava 33.180.702,10

Minimalni iznosMaksimalni iznos
GRUPA A40.000,00 EUR995.000,00 EUR
GRUPA B15.000 EUR300.000,00 EUR

Ispunite sljedeći upitnik i saznajte jeste li prihvatljiv prijavitelj za ovaj poziv. Javit ćemo Vam se povratno u najkraćem roku.