U e-savjetovanju natječaji 8.5.1. i 8.6.1. u sektoru šumarstva

Podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije

8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Svrha: dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici:

Korisnik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljiva su ulaganja u:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 45.000.000,00 HRK

Visina potporeNajniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi 700.000 EUR.

 

Intenzitet javne potpore: do 100%.

Podmjera 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – 

provedba tipa operacije

8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

 

Svrha: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici:

Korisnik mora biti u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 i mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Visina potporeNajniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi 700.000 EUR.

 

Intenzitet javne potpore: do 50%.


Objava obaju Natječaja očekuje se u II. kvartalu 2022. godine!!!